افتتاح و کلنگ زنی ۱۱۴۷پروژه دهه فجر در مازندران - vidiko