اعطای گواهینامه درجه یک هنری به استاد ابوالفضل رازانی - vidiko