اعطای وام اشتغالزایی برای کسب و کارهای حوزه فاوا در یزد - vidiko