اعزام تیم کاراته خوزستان به مسابقات کارگری کشور - vidiko