از نصب اسکنرهای تشخیص چهره در جلسه کنکور تا امکان شناسایی - vidiko