ارسال دستور جلسه سرنوشت ساز برای هیات رییسه ستارگان بایرن مونیخ - vidiko