ارائه خدمات مشاوره انتخاب رشته کنکور در ۳۳ پایگاه آموزش و پرورش - vidiko