اختلاف ملکی منجر به قتل شد دستگیری قاتل کمتر از ۳ ساعت - vidiko