ابراز علاقه برانکو برای همکاری با پرسپولیس - vidiko