ابراز امیدواری فواد حسین و معاون بلینکن درباره دستیابی به یک - vidiko