آیت الله رمضانی اسلام ناب طرفدار عدالت و مسئولیت پذیر است - vidiko