آیا استفاده از فناوری ۵G برق زیادی مصرف می‌کند؟ - vidiko