آغاز طرح غربالگری معتادان متجاهر و جمع آوری خرده فروشان موادمخدر - vidiko