آغاز اردوی جهادی دامپزشکی در شهرستان میبد - vidiko