آتش سوزی یک برج تجاری در کرج با ۷۰ نفر نجات یافته - vidiko